Statoil søker om boring på Johan Sverdrup (2015/10392)

Statoil søker om tillatelse til produksjonsboring på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Søknaden er datert 23. april 2018, og gjelder utslipp til sjø og luft i forbindelse med boring av inntil 11 produksjonsbrønner årlig fra den faste boreinstallasjonen på feltet, og ferdigstillelse av 8 brønner som er forboret med mobil borerigg.

Statoil planlegger å starte arbeidet med ferdigstillelse av de 8 brønnene i september/oktober 2018, mens boring av produksjonsbrønner fra den faste boreinstallasjonen vil starte i 1. kvartal 2019.

Statoil søker om samlet utslipp av kjemikalier på 27 209 tonn stoff i grønn kategori og 502 tonn stoff i gul kategori fra disse aktivitetene. Søknaden omfatter også forbruk, men ikke utslipp, av 64 tonn stoff i rød kategori og 11 tonn i svart kategori.  

Videre omfatter søknaden utslipp av kaks fra produksjonsboringen og utslipp til luft fra kraftgenerering ved bruk av lett intervensjonsfartøy.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. juni 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker