Statoil søker om boring av letebrønn Skruis (2018/3100)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til boring av letebrønn 7220/5-3 Skruis i PL 532, i Barentshavet, 200 km sør for Bjørnøya og 210 km fra Ingøy i Finnmark.

Planlagt borestart er tidligst 1. juli 2018, og varighet for operasjonen er ca. 29 døgn. Skruis-prospektet tilhører Johan Castberg-lisensen.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp av renset, oljeholdig vann og utslipp til luft fra forbrenning av diesel på riggen.

Det er gjennomført grunnlagsundersøkelser for brønnen i 2017, som viser at havbunnen et flat og homogen og består nesten utelukkende av mudderbunn og med lite eller ingen svamp tilstede.

Miljørisikoanalysen som er gjennomført viser høyest beregnet risiko for lunde kystnært i mai. I planlagt boreperiode er miljørisikoen lavere.

Statoil vurderer at miljørisiko for letebrønnen er akseptabel og at de foreslåtte beredskapstiltak vil kunne redusere miljørisiko for de biologiske ressursene ytterligere

Saksdokumenter og skjema for elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 6. april 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Greenpeace Norge: Høringsuttalelse fra Greenpeace

23.03.18

Firma: Greenpeace Norge

Tema

Relaterte lenker