Statoil ASA søker om å bore letebrønn Sigrun Appraisal (2015/4108)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 15/3-10 Sigrun Appraisal i utvinningstillatelse PL025 og PL187 i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. februar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker