Statoil ASA søker om å bore letebrønn Sigrun Appraisal (2015/4108)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil ASA om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 15/3-10 Sigrun Appraisal i utvinningstillatelse PL025 og PL187 i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 12. februar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

20.03.18

Firma: Kystverket

Fiskeridirektoratet

20.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker