Lundin søker om prøveutvinning av brønn Alta (2018/1058)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven til prøveutvinning av brønn 7220/11-5 S i Barentshavet.

Prøveutvinningen vil gjennomføres som en utvidet formasjonstest på 60 dager. Gass vil brennes over brennerbom på riggen, mens stabilisert olje og formasjonsvann samles og overføres via et 900 m langt eksportrør til nærliggende tankfartøy. Tidligste oppstart for prøveutvinning er planlagt i juni 2018.

Prøveutvinningen er en videreføring av omsøkt aktivitet knyttet til boring av brønn 7220/11-5 S, og søknad for boring ble sendt på en separat høring.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 9. mars 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Sysselmannen på Svalbard

13.03.18

Firma: Sysselmannen på Svalbard

Fiskeridirektoratet

02.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker