Lundin søker om boring av letebrønn Silfari (2018/5475)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring og tilbakeplugging av letebrønn 6307/1-1 S Silfari i Norskehavet.

Planlagt brønnlokasjon ligger ca. 52 km fra ytre skjærgård i Frøya kommune, med kort drivtid til land. Ved en eventuell utblåsning, vil det være høy sannsynlighet for stranding av olje. Brønnen er planlagt boret med borerinnretningen Leiv Eriksson med tidligste oppstart 15. august 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. juni 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker