Faroe Petroleum Norge AS søker om plassering av steinmasser mellom Oselvar og Ula (2016/234)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven for forflytning og plassering av steinmasser på havbunnen i forbindelse med arbeid med rør mellom Oselvar og Ula i Nordsjøen, og bruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med rensing og preservering av rør.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. februar 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges fiskarlag

14.02.18

Firma: Norges fiskarlag

Fiskeridirektoratet

12.02.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker