Equinor søker om boring på Snorre og Vigdis (2017/722)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven til boring og produksjon på feltet Snorre og Vigdis i Nordsjøen.

Equinor søker om oppdatering av beredskapskrav med bakgrunn i oppdatert miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse for Snorrefeltet gjennomført i 2017.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 3. august 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker