Equinor søker om oppdatert tillatelse på Grane og Svalin (2016/417)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om oppdatert tillatelse etter forurensingsloven til boring og produksjon for Grane og Svalin i Nordsjøen.

Når en tillatelse er mer enn 10 år, har Miljødirektoratet adgang til å foreta en full revisjon av tillatelsen i henhold til forurensningsloven § 18, tredje ledd. Tillatelse til Grane og Svalin er mer enn 10 år, og Miljødirektoratet varslet Equinor Energy AS ved brev av 15. februar 2018 om revisjon av tillatelsen.

Søknaden omfatter bl.a. følgende:

- Forbruk og utslipp av kjemikalier

  • Utvidet ramme for utslipp av rødt stoff innen bruksområdet bore- og brønnkjemikalier
  • Utvidet ramme for utslipp av gult stoff innen bruksområdet bore- og brønnkjemikalier og produksjonskjemikalier

- Utslipp av oljeholdig vann

- Injeksjon av borekaks, olje- og kjemikalieholdig vann

- Utslipp til luft – informasjon om utslippskilder og mengder

- Energiproduksjon/energieffektivisering

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 17. august 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

28.08.18

Firma: Kystverket

Fiskeridirektoratet

28.08.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker