IUA Midt - og Nord -Troms: Søknad om tillatelse til boring av letebrønn 7219/12

I søknaden vises det til miljø og beredskapsanalyse. IUA tar den til etterretning og forutsetter at innsatsmannskaper er øvet og trent for mulige aksjoner i barriere 4 og 5.
Uttalelse fra:
IUA Midt - og Nord - Troms v/leder
Firma:
IUA Midt - og Nord -Troms
Emne:
Søknad om tillatelse til boring av letebrønn 7219/12
Epost:
iua@tromso.kommune.no

Høringsdokumenter