Yara Porsgrunn søker om utslipp fra produksjon av kalsiumnitrat (2016/725)

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn, søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for utslipp fra anlegg for tørking av deler av produksjonen av flytende kalsiumnitrat ved Yara til et tørt pulver. Anlegget plasseres i nærheten av nåværende kalksalpeterfabrikk i Herøya Industripark. Planlagt oppstart av anlegget er september 2019.

Tiltaket vil medføre små økninger i utslipp til luft og vann ved Yara Porsgrunn.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på servicesenteret i Porsgrunn kommune. Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 5. mars 2018.

Kontaktperson hos Yara er Håkon Høimyr (yara.porsgrunn@yara.com)

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

09.03.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Fylkesmannen i Telemark

02.03.18

Firma: Fylkesmannen i Telemark

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: svar på høring - Yara Porsgrunn

01.03.18

Firma: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Privatperson: Kommentar

25.01.18

Firma: Privatperson

Tema

Relaterte lenker