Statoil ASA Stureterminalen søker om endringer (2016/3578)

Miljødirektoratet skal revidere vilkårene i tillatelsen for Statoil ASA Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland med bakgrunn i beste tilgjengelige teknikker (BAT).

Stureterminalen er terminal for mottak av råolje (Grane Blend og Oseberg) via rørledninger fra offshoreinstallasjoner som lagres i fjellhaller og lastes på skip for eksport. Sammen med råolje kommer produsert vann som inneholder rester av olje- og vannløselige kjemikalier fra prosesser offshore.

Stureterminalen har infrastruktur for å kunne ta imot ballastvann fra skip. Stureterminalens anlegg for rensing av utslipp til vann består av sulfidreduserende bakterier, redusere innhold av olje vha flokkuleringmiddel, et mekanisk skrapeverk og sandfilter.

Statoil søker om spesifiserte unntak fra utslippsnivåer forbundet med best tilgjengelige teknikker (BAT) i BREF (BAT-referanse dokument) for raffinering av olje og gass, og for effekt av gjenvinning av VOC ved lasting av råolje til skip. Ifølge søknaden medfører virksomheten utslipp av prioriterte miljøgifter til vann.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på servicesenter i Øygarden kommune. Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes oss innen 18.mai 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker