Omya Hustadmarmor søker om støvutslipp (2016/1343)

Omya Hustadmarmor AS har i søknad av 20. mars 2018 søkt Miljødirektoratet om tillatelse til støvutslipp til luft etter forurensningsloven. Søknaden gjelder støvutslipp fra tørking av eksisterende produkt på bedriftens anlegg i Elnesvågen i Fræna kommune.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn i Fræna kommune.

Høringsuttalelse kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes oss innen 22. mai 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker