Hydro Aluminium Sunndal søker om endring av tillatelse (2016/1371)

Hydro Aluminium Sunndal søker Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter forurensningsloven. De søker blant annet om tillatelse til en økning i produksjonsmengden av aluminium. Under behandlingen av søknaden vil vi også revidere andre deler av tillatelsen.

Hydro Aluminium Sunndal søker Miljødirektoratet om tillatelse til å øke produksjonen av aluminium. Økningen kan bli opptil 5 %, og utslippene til luft og vann vil sannsynligvis øke proporsjonalt.

Under behandlingen av søknaden vil vi også revidere andre deler av tillatelsen. Vi har blant annet bedt om en vurdering av om virksomheten drives etter prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) som gir lavest mulig utslipp. Referansedokumentet som beskriver BAT for aluminiumsbransjen er revidert, og ble vedtatt i juni 2016.

Dokumentet fastsetter en rekke krav som gjelder for alle tilsvarende anlegg i Europa. Virksomheten skal drives i tråd med de nye BAT-prinsippene senest fire år etter ikrafttredelse. BAT-referansedokumentet oppgir blant annet juridisk bindende utslippsgrenser for en del av de stoffene som bedriften har utslipp av.

Høringsfrist er 25. mai 2017.

Søknaden er lagt ut på servicetorget i Sunndal kommune. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet.Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2016/1371.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Møre og Romsdal fylkeskommune

08.06.17

Firma: Møre og Romsdal fylkeskommune

Sunndal Kommune

31.05.17

Firma: Sunndal Kommune

Fiskeridirektoratet

10.05.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker