Circle K Norge AS søker om endret tillatelse for Ekeberg Tank (2016/273)

Circle K Norge AS i Oslo har i søknad av 28. september 2017 søkt Miljødirektoratet om endring i tillatelse til Ekeberg Tank etter forurensningsloven.

Endringen gjelder økt utslippskonsentrasjon av olje fra oljeutskillere til sjø. Bedriften mener at endringen ikke vil utgjøre noen uakseptabel miljørisiko.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Oslo kommune og på Miljødirektoratets nettsider.

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Høringsuttalelse kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no,
med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes oss innen 4. desember 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Oslo kommune Bymiljøetaten

12.12.17

Firma: Oslo kommune Bymiljøetaten

Tema

Relaterte lenker