Naturindeksen dokumenterer utviklingen for arter og naturtyper i Norge. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Naturindeks for Norge

Naturindeks for Norge skal dokumentere den samlede utviklingen for arter og naturtyper over hele landet, og den skal på en oversiktlig måte vise om vi når målet om å stanse tapet av biologisk mangfold. Miljødirektoratet fått i oppdrag å lede arbeidet.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy