De store verneområdene, som nasjonalparker, sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet. Foto: Snøhetta.

Norges nasjonalparker

I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder. Vi oppretter nasjonalparker for å ta vare på store naturområder – fra hav til fjell. For oss, for kommende generasjoner og for naturens egen skyld. Norges 46 nasjonalparker, 39 på fastlandet og sju på Svalbard, byr på et mangfold av muligheter og opplevelser.

Fakta om nasjonalparker

Norge har 46 nasjonalparker, 7 på Svalbard og 39 på fastlandet.

Nasjonalparkene er både på fjellet og ved og i sjøen.

Ca 10 prosent av fastlands-Norge er vernet som nasjonalparker.

85 norske kommuner har fått deler av sitt areal vernet som nasjonalpark.

Nasjonalparkene skal brukes til friluftsliv, og annen aktivitet som ikke skader verneverdiene. Man kan bl.a. gå på tur, fiske og jakte.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker